• Administratie & Accountancy

  • Administratie & Accountancy

Of u nu particulier bent of ondernemer: het team van Derksen Financieel Advies ontzorgt u.

Hulp op het gebied van financiële administratie

We helpen ondernemers bij het op orde houden van hun financiële administratie. Zo heeft u tijd over voor het uitoefenen van uw vak. Bovendien maakt u gebruik van de kennis die wij in huis hebben om uw bedrijfsadministratie bij te houden.

In een administratie registreren we uw bezittingen en schulden, opbrengsten en kosten en de ontvangsten en uitgaven. Door dit regelmatig bij te werken, heeft u altijd een actueel beeld van de financiële situatie van uw onderneming.

Derksen Financieel verwerkt uw financiële administratie op maat: volgens de door u gewenste frequentie. Jaarlijks, maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks. Dat doen we met software van Unit4 en Exact, uiteraard online!

Verzorgen van uw salarisadministratie

Een tevreden medewerker is een goede medewerker. Daarom zorgt u dat uw personeel op tijd het juiste salaris krijgt uitbetaald. Aan een correcte salarisadministratie zijnde nodige eisen verbonden. U heeft te maken met percentages, pensioenafdrachten, Cao-wijzigingen en nog veel meer. Wanneer bruto bedragen niet correct verrekend zijn tot netto bedragen, kunt u van de Belastingdienst zelfs naheffingen opgelegd krijgen.

De salarisadministrateurs van Derksen Financieel weten wat er allemaal bij de verwerking van salarissen komt kijken en verzorgen voor u een correcte afhandeling. Ook kunnen wij u adviseren over inhoudingen en kostenvergoedingen. Het enige dat u hoeft te doen, is het aanleveren van de relevante informatie en mogelijke correcties hierop.

Een correcte jaarrekening voor een scherp tarief

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om elk jaar een jaarrekening te (laten) maken. In een jaarrekening staan op een overzichtelijke manier de gegevens uit de financiële administratie van het afgelopen jaar samengevat en toegelicht.

Aan de vorm en inhoud van een jaarrekening worden eisen gesteld. Deze zijn afhankelijk van uw ondernemingsvorm. Bij een jaarrekening of jaarverslag van een besloten vennootschap gelden andere eisen dan aan die van een eenmanszaak.

Om een kloppende jaarrekening te maken die voldoet aan de wettelijke bepalingen, is verstand van zaken nodig. Met Derksen Financieel heeft u zo’n administratiekantoor in huis. Bij het opstellen van uw jaarrekening houden we rekening met alle wettelijke eisen die aan een jaarrekening worden gesteld in het Burgerlijk Wetboek deel 2, Titel 9.

Geen onaangename verrassingen in de kosten

Hoe is onze werkwijze?
Samen met u stellen we vast welke diensten of ondersteuning u wenst.
Op basis daarvan leggen wij u een offerte voor.
Wanneer u daarmee akkoord gaat, wordt maandelijks 1/12 deel hiervan in rekening gebracht.
Zo staat u nooit voor (onverwacht) grote bedragen en weet u voor het hele jaar waar u aan toe bent.
Mochten de werkzaamheden toch meer of juist minder zijn dan verwacht, dan vindt – in overleg – een correctie plaats.

Dit zijn onze diensten op het gebied van Administratie & Accountancy

  • adviseren over het inrichten van uw administratie

  • ondersteunen bij het in eigen beheer houden van uw administratie

  • leveren van interimdiensten wanneer daar behoefte aan is

  • opstellen van liquiditeits- en exploitatiebegrotingen met behulp van speciale software

  • opstellen tussentijdse overzichten (maand-, kwartaalrapportering), inclusief vergelijking met de begroting

  • opstellen van de jaarrekening en – indien van toepassing – verzorgen van digitale deponering hiervan bij KVK en banken

  • online ondersteunen van uw boekhouden door middel van onze app